Klant

De Nederlandse Spoorwegen (NS), wie kent het niet. Dit mooie bedrijf heeft dan ook geen verdere introductie nodig 🙂

Deze opdracht heb ik uitgevoerd voor NS ComIT, de samenvoeging van de afdelingen Commercie en IT. Volgens Ivo Steffens zijn (Directeur NS ComIT) ‘Commercie en IT zijn afhankelijk van elkaar, want bijna elke commerciële verandering voor de reizigers vraagt om een IT-oplossing’,. ‘Het doel van ComIT is om binnen enkele jaren een sterke en veerkrachtige organisatie te hebben, die kan inspelen op de snel veranderende behoeften van onze reizigers.


Opdracht

De opdracht was tweeledig en had direct grote impact op de digitale beleving van meer dan 1,2 miljoen reizigers per dag (pré corona):
• Het het concretiseren en doorvertalen van de visie en strategie naar heldere kaders en richtlijnen voor het opstellen van de gewenste functionaliteiten binnen het e-commerce domein.
• Het op basis van feiten en klantinzichten prioriteren van functionaliteiten en uitgangspunten voor een future proof e-commerce domein.


Aanpak

Middels het Digital Discovery Model© is er overzicht gecreëerd van alle initiatieven en plannen met (mogelijke) raakvlakken op het e-commerce domein. In overleg met de betrokken stakeholders zijn de organisatorische en technische inrichten in kaart gebracht en verhouden tot gewenste situatie. Dit was de basis voor de verschillende geschetste en gepresenteerde scenario’s.